Aktivitetsplan

Med mindre andet er angivet i aktivitetsplanen finder klubaftenerne sted på Papirfabrikken gulkrog 3 7100 vejle.

Onsdag d. 16. november: Spille/kreativaften – evt. med gåtur

-Sidste tilmelding til jubilæum og julefrokost

Onsdag d. 30. november: Brand og førstehjælpskursus fra kl. 18

Egenbetaling på 100 Kr. til Ida

Lørdag d. 10. december – 20 års jubilæum – ÅBENT HUS

Onsdag d. 14. december: Juleafslutning med æbleskiver og pakkeleg.

-Husk at medbringe min. 2 pakker af MAX 20 kr!

Lørdag d. 17. december – Julefrokost med UFL Lillebælt i forsamlingshus

Invitation kommer senere.