Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Unge For Ligeværd Vejle

 

 

Generalforsamling i unge for ligeværd i Vejle 2020.

 

 

 

Onsdag d. 4 marts kl. 18.00 i foreningernes hus.

 

Med pizza og sodavand eller kaffe.

 

 

 

Ved opstilling til bestyrelsen kræves der er betalt kontingent.

 

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent og referent.

 

2. Formandens beretning.

 

3. Regnskabet fremlægges.

 

4. Behandling og godkendelse af budget – her fastsættelse af kontingent.

 

5. Indkommende forslag. (skal senest være i bestyrelsens hænder onsdag d. 19 februar)

 

6. Godkendelse af vedtægterne.

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

 

  • På valg: Daniel, Betina, Charlotte og Thomas.

  • Ønsker at opstille: Daniel, Betina, Charlotte, Thomas, Dennis og Anne og Henrik.

 

8. Eventuelt.